Τρίτη 3 Νοεμβρίου 2020

Γιώργος Καπόπουλος: Ο Τραμπ εμπνέει εμπιστοσύνη στις μειονότητες για το Αμερικάνικο όραμα με την εικόνα του Superman